Bilder från Galleri A

Vid ingången från parkeringen.
Till höger om ingång.
Olika sätt att ställa ut och använda ytan.